Předcházení vzniku BRKO v DSO Ždánický les a Politaví

DSO Ždánický les a Politaví v roce 2018 realizoval projekt "Předcházení vzniku BRKO v DSO Ždánický les a Politaví" (BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad).

Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v obcích DSO, a to formou domácího kompostování těchto odpadů. DSO nabídl občanům obcí, které se do projektu zapojili, celkem 3155 kompostérů o objemu 1100 l. Dále byly pořízeny 2 ks mobilních drtičů, které jsou určeny pro potřeby obcí na drcení větví tak, aby se i tento materiál dal následně využít v kompostérech.

Celkové výdaje projektu činily 9 450 559,80 Kč, na realizaci byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8 032 975,83 Kč.