Strategie rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2023–2030

A. Podpora rozvoje obcí 

 • A.1 Zajištění služeb pro obce mikroregionu
 • A.2 Společné podpůrné činnosti
 • A.3 Zastupování území navenek

B. Spolupráce s MAS Slavkovské bojiště

 • B.1 Podpora MAS při rozvoji území
 • B.2 Společné rozvojové činnosti MAS a DSO

C. Rozvoj a údržba infrastruktury a vybavenosti obcí

 • C.1 Dobudování cyklostezek
 • C.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury a fungování dopravy
 • C.3 Zlepšení vybavenosti a služeb v obcích
 • C.4 Zefektivnění odpadového hospodářství

D. Zkvalitnění prostředí pro život

 • D.1 Zlepšení stavu krajiny
 • D.2 Posilování vztahu obyvatel k regionu