Ždánický les a Politaví - neobjevený kus Moravy za humny Brna

Dobijte energii v našem regionu

"Krajina, která se tu rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu..." (Jan Herben)

Oblast nedotčené přírody

Přírodní park Ždánický les se táhne od Bošovic na západě až po údolí Kyjovky na východě. Ale i údolí Litavy, či západní výběžek LItenčické pahorkatiny ukrývají nedotčená zákoutí, přírodní památky a rezervace.

Pestrá nabídka vyžití nejen pro děti

Děti si mohou vybrat. Za oslíky na farmu Jalový dvůr? Do ždánické hvězdárny? Za papoušky do Bošovické papouščí ZOO? A nebo si prostě jen užít letní koupání na některém z našich koupališť?

Region živé historie

Postačí říci: "Byl jsem v bitvě u Slavkova", aby odpověděli: "To je hrdina." Historie ožívá, a nejen ve Slavkově. Bučovice nikdy nedobyli Švédové , své by mohl vyprávět šibeniční vrch v Křenovicích a tak dále...

Desítky kilometrů cyklotras

Nejen Těšanka ve Ždánickém lese, ale celá síť navazujících cyklotras a cyklostezek každoročně láká cyklisty, kteří mohou s průkazkou absolvovat tour po všech obcích a městech našeho regionu.