CYKLOAKCE

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní cykloturistickou akci "Za poznáním svého regionu".

Cykloprůkaz na rok 2024 ke stažení:

Úkolem všech, kteří se do akce zapojí, je objet na kole všech 27 obcí a měst našeho regionu a v každé získat razítko do speciální "cykloprůkazky". Kromě toho se každý může zapojit i do soutěže, která každoročně cykloakci doplňuje.

Návod na tisk a složení průkazky: Soubory vytiskněte oboustranně. Vytištěné listy nechte na sobě a dvakrát přeložte (na formát A6). Horní hřbet rozstřihněte a získáte průkazku (možno po straně sešít/secvaknout).

Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.

Podmínky:

  • Start je v kterékoliv členské obci Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.
  • Každý, kdo se rozhodne navštívit všech 27 obcí svazku, může si vyzvednout na obecním úřadě, popř. v informačním centru v jednotlivých obcích průkazku pro otisk razítek. Průkazku je možné stáhnout k vytištění níže na této stránce.
  • Razítka jednotlivých obcí do průkazky získáte nejčastěji na obecních úřadech (razítkovací přístroje), případně v prodejnách, živnostech, apod.
  • Návštěvu obce je kromě razítka možné prokázat také doložením fotografie s "časovým razítkem" (tj. datum a čas pořízení snímku přímo na fotografii). Na fotografii musí být zřetelně zachycen účastník cykloakce a musí z ní být zřejmé, v jaké obci se nachází (např. u značky "Začátek obce" nebo u nějaké význačné stavby, podle které lze obec snadno identifikovat). 
  • Každý, kdo do 31. 8. příslušného roku odevzdá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude osobně pozván na společenskou akci pořádanou DSO Ždánický les a Politaví. Bude mu předán dáreček a bude zařazen do slosování o zajímavé ceny.
  • Upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovodu rodičů nebo starších osob.