Rašovický zlom Chobot

Vyvýšenina dostala název podle zvláštního úzkého tvaru a táhne se od polí mezi silnicí z Rašovic k Jalovému dvoru a Heršpicemi zpátky podél potoka k fotbalovému hřišti v Rašovicích.

Území bylo jako chráněné vyhlášeno roku 1990 na ploše 19,14 hektaru. Jde o lokalitu teplomilných druhů rostlin a živočichů, i místo vhodné pro rozmnožování obojživelníků. Najdeme zde zvonek sibiřský, sápu hlíznatou, vstavač vojenský, hvězdnici chlumní, čestec klasnatý, zevar vzpřímený nebo kozinec vičencovitý. Žijí zde vážky, pouzdrovníčci, moudivláček atd.