Environmentální a sportovní aktivity DSO Ždánický les a Politaví

Spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE VENKOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty

Cílem akce je:

  1. Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj nemotorové dopravy pořízením dalších 4 ks nabíjecích stanic pro elektrokola.
  2. Za účelem zkvalitnění a zefektivnění nakládání s odpady připravit a podat projektovou žádost do OPŽP na zavedení door-to-door systému sběru tříděných odpadů v obcích svazku. 
  3. Podpořit rozvoj sportovních aktivit pro žáky prvního stupně ZŠ v obcích svazku uspořádáním soutěže v atletickém víceboji.

Celkové předpokládané náklady projektu 502 000 Kč.

Celková výše podpory JMK 250 000 Kč.


Pozn. V průběhu realizace projektu byl byla aktivita 2. cíle (příprava žádosti o dotaci do OPŽP) nahrazena aktivitou Pořízení technické studie "Cyklostezky v DSO Ždánický les a Politaví", v souladu s cílem 1 (zkvalitňování infrastruktury pro nemotorovou dopravu). Důvodem změny bylo přesunutí avizované výzvy OPŽP na rok 2024.