Mobilní zařízení pro kulturní akce pro veřejnost

Číslo operace: 19.2.1

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Cílem projektu je zajistit důstojné podmínky pro pořádání kulturních akcí na území Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví (dále též "svazek"). Velké množství těchto akcí se koná ve venkovních prostorech a je třeba zajišťovat ochranu účastníků proti nepříznivému počasí a také zajišťovat dostatečnou kapacitu míst pro návštěvníky. 

V rámci projektu bylo pořízeno mobilní zařízení pro pořádání venkovních kulturních akcí na území členských obcí svazku. Jmenovitě se jedná o 4 ks party stan o rozměrech 6 x 12 x 2,6 m s opláštěním, 1 ks nůžkový stan 3 x 6 m, 1 ks nůžkový stan 3 x 3 m a 40 ks pivních setů o rozměrech 220 x 50 x 25 cm. Pořízené mobilní zařízení je sdíleno v území svazku pro pořadatele kulturních akcí pro veřejnost.

Více k možnostem zapůjčení mobiliáře zde