Pěšky z Jalováku na Kepkov a Konůvky

28.01.2021

Příjemný výlet přírodou Ždánického lesa za odkazy dávné minulosti.

Délka trasy: 10,5 km, asi 3 hodiny

Povrch: lesní cesty, zpevněné cesty, asfaltové cyklostezky

Doporučené vybavení: turistická mapa oblasti, popř. mobilní aplikace s offline turistickou mapou, např. Mapy.cz (vhodné pro přechody po neznačených lesních cestách)

První výlet, na který jsme se o prázdninách vydali, nás provede Ždánickým lesem v okolí Heršpic. Vydáme se pěšky z ekofarmy Jalový dvůr na hrádek Kepkov, odtud k archeologickým nálezům v zaniklé středověké vsi Konůvky, vyšlápneme k "Andělíčkovi" a odtud po Těšance a potom kolem "Huberta" zpět na Jalový dvůr.

Na Jalovák se v pohodě dopravíte autem přes Heršpice nebo přes Rašovice, a nebo si můžete výšlap prodloužit a využít hromadné dopravy do jedné z uvedených obcí (do Heršpic ze Slavkova u Brna linkou 631, do Rašovic linkou 640 z Bučovic). Potom si ale k trase připočítejte asi 5 - 6 km navíc od zastávek na Jalovák a zpět.

Z Jalováku se vydejte po značené cyklotrase č. 507 do kopce směrem na Těšanku. Na začátek něco na zahřátí, v následujícím 1,5 km překonáte převýšení 100 m. Cesta je zpevněná, i když zub času se na ní podepsal. Ale nechceme přece celou trasu šlapat po silnici, takže hurá do lesa...

Po zmíněném 1,5 km stoupání dorazíte na "křižovatku" s lesní cestou. Nejprve se napojuje cesta z pravé strany, místo nejde minout, je to takový větší vyštěrkovaný otevřený plácek. Za ním, asi po 30 metrech odbočuje šikmo doleva z cyklotrasy lesní cesta, viz detail. Pozor, ať ji nepřehlédnete, napojení není příliš zřetelné.

Po této neznačené lesní cestě pokračujte tak, jak je vyznačeno na obrázku, dokud nenarazíte na mýtinu. Na protější straně kousek níž napravo uvidíte posed. Mýtinu přejděte přímo tak, jak jste vyšli z lesa, nehleďte na to, že vám navigace uprostřed mýtiny říká, že cesta odbočuje po mýtině vpravo dolů. Vy jděte přímo a znovu se zanořte do lesního porostu. Před Vámi se objeví jakási čtyřmetrová terénní mulda a za ní další, ještě vyšší. Příroda je mocná čarodějka, ale tohle "vrásnění" má na svědomí člověk. Správně, jste na Kepkově...

Kdo čekal hrad nebo aspoň zříceninu, bude asi zklamán. Ze stavby středověkého hrádku se opravdu nic nedochovalo. Zachovaly se pouze valy hradního příkopu a uprostřed nich vyvýšenina, kde stávalo jádro hradu. V terénu jsou však tyto prvky opravdu nepřehlédnutelné.

Skončili jsme tedy před onou čtyřmetrovou muldou. Doporučuji vyšplhat na její hřeben, kde najdete pešinu. Po ní se dejte po hřebeni doprava kolem hlavní kuželovité vyvýšeniny, až narazíte na upravený výšlap nahoru. Tudy se dostanete na vrcholek Kepkova, kde najdete ohniště a informační tabulku, ze které snad vyčtete, kde se nacházíte...

Z vrcholu Kepkova sestupte zpět po "schodech" a pokračujte rovnou za nosem po pěšině, na které po pár metrech narazíte na turistické značení. Takže po žluté a hurá z kopce necelých 300 metrů (v mladém lese na úpatí asi pár značek chybí, ale držte se pěšiny), až narazíte na rozcestník a informační tabuli o Kepkovu. Zde se dočtete o tom, co jste nahoře viděli :-)

Z rozcestí se vydejte na jih, směr Konůvky. Po lesní cestě s mírným stoupáním dorazíte asi po 1,5 km na louku, kde probíhal v 70. letech minulého století výzkum zaniklé středověké vsi Konůvky. O historii místa i nálezech se dočtete na několika informačních tabulích, v dolní (severní) části si všiměte po levé straně umělého pahorku, tzv. motté, můžete si zde také odpočinout v dřevěném altánu. Vykopávky probíhaly prakticky po celém vymýceném údolí, v terénu jsou patrné obrysy původních staveb. V horní části jsou pak zajímavé odhalené "suterénní" prostory tvrze a zbytky kamenné kruhové pece.

Z Konůvek nyní pokračujete dále na jih po žluté značce asi kilometrovým stoupáním, přitom si můžete užívat nádhernou přírodu Ždánického lesa, která se ve vegetačním období projevuje v plné kráse. Po kilometru narazíte na krásnou asfaltovou cyklostezku na hřebenu, jedná se o trasu původní obchodní cesty "Těšanka", vy se na ní napojujete na rozcestí "U Andělíčka".

Odtud pokračujte po cyklostezce doprava po modré značce, budete teď necelé dva kilometry šlapat asfalt, tak na to myslete při volbě vhodné obuvi. Také dávejte pozor na projíždějící cyklisty a držte se při kraji, rozjetý cyklista za vámi není do poslední chvíle slyšet, pokud nezvoní...

Modrá značka vás nakonec zavede zpět na lesní cestu v místě, kde cyklostezka odbočuje prudce doleva. Po lesní cestě s modrou značkou můžete pokračovat až na další rozcestí, které vás navede na cyklotrasu č. 507 vedoucí zpět na Jalovák, a nebo si můžete trasu trochu zkrátit, a odbočit již po 600 metrech na lesní cestu, která vás také dovede na zmíněnou cyklotrasu směr Jalovák (viz detail)

A na závěr necelé 3 km klesání po cyklotrase č. 507 zpět na Jalovák, kde už na vás čeká vytoužené občerstvení v restauraci U Hříbka.

Nakonec tedy nezbývá, než popřát šťastnou cestu a dobré počasí...