Publikace a leták o třídění odpadů v domácnostech

07.12.2022

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vydal nové propagační materiály o třídění odpadů. Letáky i brožury již byly rozvezeny do všech obcí a měst, odkud budou distribuovány do všech domácností. Oba materiály jsou ke stažení i na našich stránkách.