Přeshraniční spolupráce mikroregionů Ždánický les a Politaví a Mostviertel

KPF-02-241

Cílem projektu je posílení stávajících a navazování nových vztahů a sdílení dobré praxe na přeshraniční, regionální i ekumenické úrovni.

Projekt je zaměřen na spolupráci mikroregionu Ždánický les a Politaví s mikroregionem Mostviertel. Ústředním tématem projektu jsou vzájemné vztahy, které nepřetrhá ani těžká doba, ve které žijeme. Utužení společných vazeb proběhne ve dvou rovinách - mikroregionální a ekumenické. Mikroregionální spolupráce bude založena na setkání zástupců (zejména starostů) obou mikroregionů. Výměna zkušeností z oblasti řízení obcí, cestovního ruchu, hospodářského rozvoje, komunitního života a mnoha dalších oblastí bude přínosem pro obě zapojené strany.

Prezentace partnerů v rámci Slavkovské iniciativy smíření

Exkurze v rakouském regionu Mostviertel

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj