Naučná stezka Motýlí ráj

Okolí Ždánic má jedinečné přírodní bohatství v údolí mezi osídleným prostorem a okrajem Ždánického lesa. Údolí Šraňky a Habrůvky mají charakter stepí a lesostepí a žije v nich bezmála 80 druhů denních motýlů.

Není mnoho míst v České republice, kde najdete pohromadě celou polovinu druhů našich denních motýlů. Nejnápadnější z nich jsou denní motýli - mezi 84 druhy denních motýlů nechybí otakárci, bělásci, žluťásci, ostruháčci, modrásci, ohniváčci, batolci, babočky, perleťovci, hnědásci, okáči, soumračníci a vřetenušky.

Vedle motýlů tu žijí kudlanky nábožné či náš největší brouk roháč obecný. Také tu můžete uvidět či uslyšet mnoho ptáků, jako strnada lučního, krutihlava obecného či pěnici vlašskou. Také flóra tu hýří barvami a tvary, nechybí krásné orchideje vstavač vojenský či pětiprstka žežulník, roste tu vzácný hořec křižatý a hořec brvitý, růžově kvete jehlice trnitá či zeměžluč okolíkatá, smetanově bílé květy má velmi vzácná kamejka lékařská.

V blízkosti města Ždánice se zachovaly přírodovědně nesmírně cenné plochy, kde si tento zážitek můžete vyzkoušet na vlastní oči. Díky vhodným podmínkám prostředí a rozmanitému hospodaření se zde vytvořila velice pestrá mozaika biotopů. Otevřenou krajinu mezi okrajem města a Ždánickým lesem tvoří bývalé obecní pastviny, staré sady, opuštěné terasy s úhory, drobná políčka a vinice, vše je propojeno zarůstajícími polními cestami. Toto prostředí má stepní až lesostepní charakter a představuje skutečnou pokladnici naší přírody.

Zveme Vás do dvou údolí - Šraňky a Habrůvky, které vybíhají přímo ze Ždánic severním směrem. Najdete v nich 4 panely naučné stezky, které Vás seznámí se zajímavostmi Motýlího ráje. V Habrůvkách je umístěn jeden panel, ve Šraňkách stojí panely tři, které jsou s čísly 12, 13 a 14 napojeny na naučnou stezku Ždánický les. Naučná stezka Motýlí ráj je značená od autobusového nádraží, kolem městského úřadu na konec města ulicí Žandrof, kde přechází do údolí Šraňky. Na konci údolí je možné vstoupit do lesa a napojit se na naučnou stezku Ždánický les. Můžete se jen krátce projít Motýlím rájem anebo si udělat pěkný okružní výlet otevřenou krajinou a lesem. Cesty jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Pro pozorování motýlů je nejvhodnější začátek léta, ale své krásy umí Motýlí ráj předvést v každém ročním období.