Mrazový klín u Lutrštéku

Mrazový klín se nachází 750 metrů severozápadně od Němčan. Jedná se o opuštěnou pískovnu na kopci Lutršték v Kučerovské pahorkatině východně od poutního kostelíka Matky Boží.

Území bylo vyhlášeno jako přírodní památka roku 1973 na drobné výměře. Jde o největší středoevropský mrazový klín. Rostou zde jasany, lípy, třešně, tařlinka kalištní, strdivka sedmihradská, mařinka psí, žijí zde také pouzdrovníček a okáč zední.

Výtvor byl odhalen při těžbě ve stěně jednoho z ramen pískovny. Jev je zvláště dobře pozorovatelný po dešti, když jednotlivé vrstvy získají kontrastnější zabarvení. Lokalita je známou exkursní zastávkou geologických výprav a je známá jako lokalita evropského významu.

Víte, že se k místnímu kopci Lutrštéku vztahuje zajímavá pověst? Zdejší studánka má prý zázračnou, uzdravovací moc!