Po cestách Ždánického les a Politaví na kole i pěšky

V rámci projektu byly realizovány dvě dílčí aktivity. První aktivitou bylo pořízení projektové studie - pasportu tras v regionu vhodných pro pěší turistiku a cykloturistiku. V rámci aktivity bylo fyzicky ověřeno a zmapováno celkem 67 úseků komunikací, polních a lesních cest v celkové délce cca 350 km. Ve druhé fázi bylo pořízeno 27 ks venkovních informačních tabulí na dřevěných stojanech s turistickou mapou, které byly distribuovány do obcí DSO Ždánický les a Politaví.

Celkové náklady projektu činily 407 973 Kč, projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje částkou 199 000 Kč.