Varovný protipovodňový systém pro DSO Ždánický les a Politaví

DSO Ždánický les a Politaví v 2015 realizoval projekt "Varovný protipovodňový systém pro DSO Ždánický les a Politaví".

V rámci projektu byly ve 13 obcích svazku pořízeny nové digitální protipovodňové plány a instalován varovný protipovodňový systém (bezdrátové rozhlasy, srážkoměry, hladinoměry) napojený na systém POVIS a propojený se systémem digitálních povodňových plánů.

Celkové výdaje projektu činily 14 762 121 Kč, na realizaci byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 12 853 031 Kč.