Rozšíření varovného protipovodňového systému pro DSO Ždánický Les a Politaví

Druhá etapa projektu na pořízení varovného protipovodňového systému v regionu byla realizována v roce 2018.

Byly pořízeny digitální povodňové plány a varovné systémy ve 4 dalších obcích mikroregionu a v dalších 2 obcích došlo k rozšíření stávajícího systému o další ochranné prvky.

Celkové výdaje projektu činily 5 536 137 Kč, na realizaci byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3 875 295,90 Kč.