Společné projekty DSO Ždánický les a Politaví v roce 2016

V rámci projektu byly realizovány dvě akce dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví:

  • Turnaj ve vybíjené základní škol "O pohár DSO Ždánický les a Politaví"
  • "Ždánický les a Politaví - Neobjevený kus Moravy pro vaše výlety"; realizace společné marketingové a propagační strategie DSO Ždánický les a Politaví

Celkové výdaje projektu činily 376 000 Kč, na realizaci byla získána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150 000 Kč.

Kromě uvedeného projektu se podařilo získat rovněž individuální dotaci ve výši 120 000 Kč z rozpočtu JMK na pořízení razítkovacích přístrojů v rámci cykloturistické akce Za poznáním regionu.