Ždánický les 

Nenápadný kraj skrytých pokladů

Ždánický les se rozkládá na ploše 110 km 2 a táhne se od Bošovic na východ do údolí, kde vede železniční trať od Nemotic dále na Kyjov a do Vlárského průsmyku. Podle reliéfu se dělí na Hustopečskou pahorkatinu s nejvyšším vrcholem Stará hora, Boleratickou vrchovinu s vrcholem Přední kout a nejvyšší část, Dambořickou vrchovinu, s rozsáhlými lesními komplexy a nejvyšším vrcholem U Slepice (437 m).

Je to kraj, kde se prolíná žírná Haná s vinorodým Slováckem, kde se snoubí bohatá historie s rozmanitou přítomností. Důležitou spojnici celého kraje tvoří cesta Těšanka, vedoucí přes obec Těšany, středem Ždánického lesa až k hradu Buchlov a poutnímu místu na Velehradě. Těšanka byla historická obchodní cesta, jedna z odboček jantarové stezky. Právě ona tvoří hranici mezi Slováckem a Hanou. Vede tudy odnepaměti. Její povrch je prošlapán chodidly poutníků, kupců, ale i perzekvovaných evangelíků a partyzánů. Za minulého režimu tu těžce našlapovaly kanady vojáků, neboť ve zpustlém vojenském areálu v lese měla být údajně raketová základna. A v dnešní době jsou tu turisté, houbaři, nedělní rodinky, pracovníci lesní správy, pracovníci naftových dolů. Tady můžeme vnímat tu pravou krásu Ždánického lesa vytvořenou smíšeným lesním porostem. Zákoutí z bříz jsou opravdu úchvatná a někdy připomínají finské či ruské břízové hvozdy. A les je bohémským místem pro vnímání barev přicházejících a odcházejících ročních období. Další známou cestou je Bohuslávka začínající v Bučovicích a končící v Bukovanech.