Novinky

Průkazy na cykloakci pro rok 2023 již byly distribuovány do všech obcí Ždánického les a Politaví, vyzvednou si je můžete na obecních úřadech a v informačních centrech. Průkaz můžete také stáhnout a vytisknout z našich stránek zde.